Phương thức thanh toán

Quý khách hàng thanh toán vui lòng chuyển khoản vào tài khoản công ty


Tài khoản:

Công ty TNHH A.T.I – 0071 0000 23124 – VCB – CN TP. HCM